Remote I/O

Siz yenilikçi makineler ve modüler sistemler geliştiriyorsunuz

Weidmüller’in uzaktan kumandalı giriş/çıkış sistemleri eşsiz etkinlikleri ve basitlikleri ile sizi etkileyecektir
Makinelerin ve sistemlerin karmaşıklığındaki artış, modern otomasyon teknolojisi üzerine artan oranda talepler yüklemektedir. Kollara ayrılmış alt sistemler karmaşık topolojiler içerisine hassas bir şekilde entegre edilmelidir. Düzgün çalışması için sinyallerin ve verilerin hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarılması kritik derecede öneme sahiptir. Uygulamaya has bir tarzda entegre edilebilen küçük ve adapte edilebilir bileşenler gereklidir. Sistemlerinizin tasarım ve kablo döşemesinde esneklik, sinyallerin ve verilerin aktarımında güvenilirlik ve son derece kompakt çözümler; Weidmüller’in IP 20 ve IP 67 koruma sınıfları için uzaktan kumandalı giriş/çıkış sistemleri bütün bunları ve fazlasını sunmaktadır.