Otomatik Transfer Şalterleri

Otomatik Transfer Şalterleri TS 1058 EN 60947-2 ve CE normlarına üretilmekte olup otomatik olarak şebeke ve jeneratör arasında transfer fonksiyonu da yerine getirmektedir. Otomatik Transfer Şalterleri 4 er kutuplu 2 adet AG Devre Kesicisi ve otomatik kontrol ünitesinden meydana gelir. Şebeke gerilimi kesildiği zaman jeneratör şalterini devreye alıp sistemin jeneratör üzerinden beslenmesini sağlar. Şebeke Gerilimi tekrar geldiğinde jeneratör şalterini devreden çıkartıp şebeke şalterini devreye alır. Aynı zamanda otomatik kontrol ünitesi yardımıyla gerilimin belirli bir değerin altına düşmesi ve çıkması durumunda da aynı fonksiyonu yerine getirmektedir.

Temel Özellikler

  • Şebeke ve Jeneratör arasında otomatik transferi gerçekleştirir.
  • 4 kutuplu şebeke ve jeneratör şalterinden oluşur.
  • 100-800 A anma akımı aralığı
  • 750 V AC Anma Yalıtım Gerilimi
  • 8 kV Yıldırım Darbe Dayanım Gerilim
  • 36-65 kA Icu kısa devre kesme kapasiteleri
  • TS EN 60947-2 ye uygun üretim