Eaton – Kaçak Akım Cihazları dRCM

Kaçak Akım Cihazları dRCM – dijital

 • Kaçak akım cihazları
 • P serisinin diğer cihazları ile standart bara bağlantısı için uygundur ve uyumlu şekle sahiptir
 • Üstte ve altta çift yönlü terminal (kaldır-aç ağızlı)
 • Üstte veya altta bara konumlandırma seçenekleri
 • Baranın kurulu olmasına rağmen boş terminal alanı
 • PLS., PKN., ZP-A için de uygun evrensel ani kapama şalteri.
 • Z-HK yardımcı şalteri monte edilebilir
 • Kontak konum belirticisi kırmızı – yeşil
 • Ani kapama göstergesi beyaz – mavi
 • Ek Güvenlik
  -Açık ve Kapalı konumuna kilitlemek için
  -mühürlenebilirlik
 • Elektronik balastlı veya balastsız standart flöresan lambaları ile kullanıma uygun geciktirmeli tipler (30mA-RCD: Faz iletkeni başına 30 adet, 100mA-RCD: Faz iletkeni başına 90 adet). Not: Elektronik balastlara sahip flöresan lambalarının kullanılması halinde 30/90 üniteden fazlası şalterlenebilir ancak tam olarak kaçının şalterleneceği balastın malzemesine bağlıdır. Bu balastların tüm fazlar üzerinde eşit şekilde dağıtılması ve balast imalatçısının talimatlarının izlenmesi önerilmektedir.
 • Cihaz, montaj konumundan bağımsız olarak işler
 • Ani kapama hat geriliminden bağımsızdır. Dolayısıyla RCD, geçerli kurulum kuralları anlamında “hatalı akım/kaçak akım koruması” ve “ek koruma” için uygundur
 • Her iki tarafta elektrik şebekesi bağlantısı
 • 4 kutuplu cihaz 3 kutuplu bağlantı için de kullanılabilir: Bağlantı olasılıklarına bakın.
 • 4 kutuplu cihaz 2 kutuplu bağlantı için de kullanılabilir: Bağlantı olasılıklarına bakın.
 • Test tuşuna “T” her yıl basılmalıdır. Sistem operatörü bu zorunluluk ve sorumluluğu hakkında ispat edilebilir bir şekilde bilgilendirilmelidir. Yıllık test aralığı sadece konut ve benzeri uygulamalar için geçerlidir. Tüm koşullar altında (örn. nemli veya tozlu ortam) daha kısa aralıklarla (örn. aylık) test önerilmektedir. Kırmızı ve sarı LED’in birlikte yanması halinde başka bir test daha gerekmektedir.
 • Test tuşuna basılması “T” sadece kaçak akım cihazının (RCD) test edilmesini sağlamaktadır. Bu test topraklama direnci ölçümü (RE) gerçekleştirmemekte veya toprak iletkeni koşulunun düzgün kontrolünü gereksiz kılmamaktadır ve bu işlem de ayrıca yapılmalıdır.
 • İşleyişi
  – IΔn değerinin %0-30’unda yeşil LED etkin hale gelir.
  – Sarı LED, IΔn değerinin %30-50’sinde etkin hale gelir.
  – Kırmızı LED IΔn değerinin >%50’sinde etkin hale gelir.
 • Potansiyelsiz röle (kontak oluşturma, sarı ve kırmızı LED ile paralel) (10 A / 230 V~’ye kadar)
 • Tip -A: Özel biçimlerdeki yumuşatılmamış kalıntı sarsıntılı DC’ye karşı koruma sağlar.
 • Tip -G: İstenmeyen ani kapamalara karşı yüksek güvenilirlik. İstenmeyen ani kapama durumunda kişisel yaralanma veya hasarın meydana gelebileceği her türlü devre için zorunludur (ÖVE/ÖNORM E 8001-1 § 12.1.6).
 • Tip -G/A: Özel biçimlerdeki yumuşatılmamış kalıntı sarsıntılı DC’ye karşı ek koruma.
 • Tip -R: X-ışını cihazları nedeniyle istenmeyen ani kapamaların önlenmesi.
 • Tip -S: AC’ye duyarlı tip S seçici kaçak akım cihazı. RCD’nin devamında parafudra sahip sistemler için zorunludur (ÖVE/ÖNORM E 8001-1 § 12.1.5).
 • Tip -S/A: Ayrıca önceden yumuşatılmamış kaçak sarsıntılı DC özel biçimlerine karşı koruma sağlar.
 • Tip -U: Ev, ticaret ve sanayide frekans konvertörlerine sahip hız kontrollü sürücüler için uygun.

Özellikle frekans dönüştürücüleri için tasarlanan bir ani kapama karakteristiği sayesinde istenmeyen ani kapama önlenmektedir.
Ayrıca “Frekans Dönüştürücü-Önleyici RCD’ler – Neden?” kısmına bakın
ÖVE/ÖNORM E 8001-1 ve Karar EN 219 (1989),
VDE 0100, SEV 1000 doğrultusunda uygulama.